Entradas

Novidades IDE, RTL e VCL do Delphi e C++Builder XE

/
Video Estimación y Planificación de Proyectos Neste vídeo mostramos a integração de Subversion no IDE, as expressões regulares , o novo depurador de threads, entre outras novidades do RAD Studio XE.